پاستیل گل رز ۱۰۰۰ گرمی ببتو
۱۵۰,۰۰۰ تومان%۵۰
۷۵,۰۰۰ تومان
پاستیل هندوانه ۱۰۰۰ گرمی ببتو
۱۵۰,۰۰۰ تومان%۳۵
۹۷,۵۰۰ تومان
پاستیل قلب ۱۰۰۰ گرمی ببتو
۱۵۰,۰۰۰ تومان%۳۵
۹۷,۵۰۰ تومان
پاستیل نوشابه بزرگ ۱۰۰۰ گرمی ببتو
۱۵۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان