چای سبز کیسه ای با طعم لیمو بسته ۲۵ عددی
۱۸,۶۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۸۱۰ تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان با طعم هل پک ۲۵ عددی
۱۹,۲۰۰ تومان%۲۰
۱۵,۳۶۰ تومان
لپه گلستان ۹۰۰ گرمی
۵۴,۴۰۰ تومان%۱۰
۴۸,۹۶۰ تومان
دال عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
۳۲,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۵۲۰ تومان