فروش ویژه
لپه 900 گرمی گلستان
۷۱,۷۰۰ تومان%۱۰
۶۴,۵۳۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
۷۳,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا قرمز گلستان 900 گرمی گلستان
۵۲,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
عدس 900 گرمی گلستان
۵۹,۳۰۰ تومان%۱۰
۵۳,۳۷۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه گلستان مدل ارل گری مقدار 500 گرمی
۱۲۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰۹,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان مقدار 500 گرمی
۱۴۱,۵۰۰ تومان%۲۰
۱۱۳,۲۰۰ تومان
چای سبز کیسه ای با طعم لیمو بسته 25 عددی
۱۸,۶۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۸۱۰ تومان
چای سیاه کیسه ای زعفرانی گلستان بسته 25 عددی
۶۴,۰۰۰ تومان%۳۰
۴۴,۸۰۰ تومان
چای سبز گلستان خالص مقدار 100 گرمی
۲۲,۸۰۰ تومان
۲۱,۶۶۰ تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان با طعم هلو پک 25 عددی
۲۹,۰۰۰ تومان%۲۵
۲۱,۷۵۰ تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان با طعم هل پک 25 عددی
۲۹,۰۰۰ تومان%۲۵
۲۱,۷۵۰ تومان