نوشیدنی گازدار لیموناد آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۲۵
۷,۵۰۰ تومان
نوشیدنی گازدار با طعم آلبالو آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنی گازدار با طعم پاپایا آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنی گازدار آلوئه ورا آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان