خمیر پیراشکی منجمد پمینا ۵۰۰ گرمی
۱۲,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۶۱۰ تومان
نان پیتزا حاوی آرد جو و سبوس پمینا ۵۰۰ گرمی
۱۵,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۱۰ تومان