کراکت سیب زمینی منجمد پمینا - ۳۹۰ گرم
۱۶,۴۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۷۶۰ تومان
کوردن بلو کلاسیک پمینا - ۴۵۰ گرم
۵۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۴۰,۰۰۰ تومان
جوجه کباب لاری منجمد پمینا کاله - ۸۰۰ گرم
۵۱,۵۰۰ تومان%۱۰
۴۶,۳۵۰ تومان
پیتزا مخلوط پمینا کاله - ۳۶۰ گرم
۳۴,۹۰۰ تومان%۱۰
۳۱,۴۱۰ تومان
پیتزا باربیکیو چیکن پمینا کاله - ۳۸۰ گرم
۳۹,۹۰۰ تومان%۱۰
۳۵,۹۱۰ تومان
بادمجان کبابی پمینا کاله - ۴۰۰ گرم
۱۸,۴۰۰ تومان%۱۰
۱۶,۵۶۰ تومان
مخلوط سبزیجات منجمد پمینا - ۴۰۰ گرم
۱۷,۳۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۵۷۰ تومان
توت فرنگی منجمد پمینا - ۴۰۰ گرم
۱۷,۳۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۵۷۰ تومان
جوجه کباب ترش پمینا - ۸۰۰ گرم
۵۹,۰۰۰ تومان%۱۰
۵۳,۱۰۰ تومان
خمیر پیراشکی منجمد پمینا ۵۰۰ گرمی
۱۲,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۶۱۰ تومان
نان پیتزا حاوی آرد جو و سبوس پمینا ۵۰۰ گرمی
۱۵,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۱۰ تومان