فروش ویژه
کینوا سه رنگ ارگانیک 250 گرمی اُ آ ب OAB
۸۹,۶۹۰ تومان
۸۵,۲۰۶ تومان
فروش ویژه
کینوا سفید ارگانیک 250 گرمی اُ آ ب OAB
۸۷,۶۰۰ تومان%۲۰
۷۰,۰۸۰ تومان
فروش ویژه
لپه ارگانیک 900 گرمی آبگینه
۸۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
لپه 900 گرمی گلستان
۷۱,۷۰۰ تومان%۱۰
۶۴,۵۳۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
۷۳,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
پروتئین سویا 200 گرمی هدیه طلا
۹,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
عدس ارگانیک مقدار 900 گرمی آبگینه
۷۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا چیتی 900 گرمی هدیه طلا
۵۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
دال عدس 900 گرمی هدیه طلا
۴۵,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا قرمز گلستان 900 گرمی گلستان
۵۲,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
عدس 900 گرمی گلستان
۵۹,۳۰۰ تومان%۱۰
۵۳,۳۷۰ تومان
باقلا زرد 900 گرمی همدل
۴۸,۷۰۰ تومان%۳۰
۳۴,۰۹۰ تومان
لوبیا سفید 900 گرمی همدل
۴۵,۶۰۰ تومان%۲۵
۳۴,۲۰۰ تومان