نخود و لوبیا گلستان - ۴۵۰ گرم
۱۳,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۵۱۰ تومان
لپه گلستان ۹۰۰ گرمی
۳۸,۱۰۰ تومان
۳۶,۱۹۵ تومان
دال عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
۳۰,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۷۲۰ تومان
لوبیا چیتی گلستان ۹۰۰ گرمی
۳۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۸۶۰ تومان
پروتئین سویا تردک ۲۵۰ گرمی
۵,۹۰۰ تومان
۵,۶۰۵ تومان