لپه همدل مقدار ۹۰۰ گرمی
۳۶,۰۰۰ تومان%۴۵
۱۹,۸۰۰ تومان