کینوا سه رنگ ارگانیک ۲۵۰ گرمی اُ آ ب OAB
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۸۱,۰۰۰ تومان
کینوا سفید ارگانیک ۲۵۰ گرمی اُ آ ب OAB
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۸۱,۰۰۰ تومان
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی همدل
۴۵,۸۰۰ تومان%۲۰
۳۶,۶۴۰ تومان
ماش ۹۰۰ گرمی همدل
۴۹,۸۰۰ تومان%۲۰
۳۹,۸۴۰ تومان
عدس ۹۰۰ گرمی همدل
۴۹,۰۰۰ تومان%۳۵
۳۱,۸۵۰ تومان
لپه ارگانیک ۹۰۰ گرمی آبگینه
۸۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۸,۳۰۰ تومان
لپه گلستان ۹۰۰ گرمی
۵۹,۸۰۰ تومان