فروش ویژه
پودر کاکائو قوطی فلزی فرمند ۱۰۰ گرمی
۲۸,۳۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۶۴۰ تومان
فروش ویژه
دسر پودینگ کاکائویی کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دسر پودینگ وانیل کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله رنگین کمانی فرمند ۱۰۰ گرمی
۳۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله انار اکلیلی فرمند ۱۰۰ گرمی
۱۲,۴۰۰ تومان
دسر ایتالیایی پاناکوتا دراژه ۱۱۵ گرمی
۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵,۶۷۵ تومان
کرم شکلات دراژه ۷۰ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
کرم کارامل دراژه ۷۰ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
پودر کاکائو فرمند ۱۰۰ گرمی
۲۰,۲۵۰ تومان%۲۰
۱۶,۲۰۰ تومان
کرم کارامل فرمند ۷۰ گرمی
۸,۱۰۰ تومان
۷,۶۹۵ تومان
دسر پودینگ موزی کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان