فروش ویژه
دسر پودینگ کاکائویی کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دسر پودینگ وانیل کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله رنگین کمانی فرمند ۱۰۰ گرمی
۳۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله انار اکلیلی فرمند ۱۰۰ گرمی
۱۷,۴۰۰ تومان
کرم تیرامیسو دراژه ۷۰ گرمی
۱۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۸۵۰ تومان
کرم شکلات دراژه ۷۰ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
کرم کارامل دراژه ۷۰ گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان