فروش ویژه
دسر پودینگ کاکائویی کوپا ۱۲۵ گرمی
۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله رنگین کمانی فرمند ۱۰۰ گرمی
۴۷,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
پودر ژله انار اکلیلی فرمند ۱۰۰ گرمی
۱۷,۴۰۰ تومان
کرم کارامل دراژه ۷۰ گرمی
۱۲,۸۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۵۲۰ تومان
پودر کاکائو فرمند ۱۰۰ گرمی
۲۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۴۰۰ تومان