نان سنتی کاک با طعم شیر و عسل اورنگ ۴۰۰ گرمی
۱۷,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۷۵۰ تومان
نان سنتی کاک با انجیر خشک اورنگ ۴۰۰ گرمی
۱۹,۷۰۰ تومان%۲۵
۱۴,۷۷۵ تومان
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ ۴۰۰ گرمی
۱۹,۷۰۰ تومان%۱۰
۱۷,۷۳۰ تومان