فروش ویژه
نان سنتی کاک  چندغله 400 گرمی اورنگ
۳۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نان تافتون سبوس 450 گرمی سه نان
۹,۰۰۰ تومان