فروش ویژه
مسکن درد عضلات پانادول Joint Extend Relief بسته ۱۸ عددی
 ۶ نفر
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن قوی ادویل Advil بسته ۵۰ عددی
 ۷ نفر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص رفع سوء هاضمه و گوارش Rennie بسته ۹۶ عددی
 ۷ نفر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مسکن و تب بر پانادول مدل Panadol Extra ورق ۱۲ عددی
 ۷ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مسکن فوری و قوی Labdic REILIEF
 ۶ نفر
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی مدل زبانی
 ۷ نفر
۷۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۵۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی تفنگی لیزری
 ۸ نفر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۱۱ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان