تب سنج دیجیتالی تفنگی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تست اکسیژن خون Pulse Oximeter
۲۵۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان