فروش ویژه
پالس اکسیمتر مدل A۲ تست اکسیژن خون
 ۹ نفر
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۱۱ نفر
۲۳۰,۰۰۰ تومان