شیر سنتی ۹۴۶ میلی لیتری دامداران
۱۱,۱۰۰ تومان%۱۵
۹,۴۳۵ تومان
شیر کم چرب ۹۵۵ میلی لیتری کاله
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
شیر نیم چرب ۱ لیتری رامک
۹,۵۰۰ تومان%۱۰
۸,۵۵۰ تومان
شیر ۱ لیتری بدون لاکتوز کاله
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۵۰ تومان
شیر ۱ لیتری پر چرب میهن
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان