شیر پرچرب پاکتی ۱ لیتری دامداران
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان
شیر سنتی ۹۴۶ میلی لیتری دامداران
۹,۴۵۰ تومان%۱۰
۸,۵۰۵ تومان