فروش ویژه
شیر تازه کم چرب 945 میلی لیتری ماهشام
۲۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب ESL مقدار 1 لیتری رامک
۲۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب ESL حجم 955 میلی لیتری کاله
۲۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر نیم چرب ESL مقدار 1 لیتری رامک
۲۴,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب  1 لیتری سنتی و تازه پاک
۳۷,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر 1 لیتری بدون لاکتوز کاله
  ناموجود
فروش ویژه
شیر کم چرب تازه 1 لیتری پاک
  ناموجود