ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی کاله
۳۷,۲۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۴۸۰ تومان
ماست سون ۱۵۰۰ گرمی کاله
۲۹,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۶,۵۵۰ تومان
ماست ایسلندی ۹۰۰ گرمی کاله
۲۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۰,۱۶۰ تومان
ماست بادمجان ۷۵۰ گرمی کاله
۱۵,۹۵۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۵۵ تومان
ماست چکیده موسیر ۲۵۰ گرمی کاله
۷,۹۵۰ تومان%۱۰
۷,۱۵۵ تومان
ماست لاکتیویا کم چرب ۹۰۰ گرمی کاله
۱۹,۸۰۰ تومان%۱۰
۱۷,۸۲۰ تومان
ماست سون کم چرب ۱.۵ کیلوگرمی کاله
۲۹,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۶,۴۶۰ تومان
ماست موسیر ۹۰۰ گرمی کاله
۲۴,۹۵۰ تومان%۱۰
۲۲,۴۵۵ تومان
ماست خیار ۷۵۰ گرمی کاله
۱۵,۹۵۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۵۵ تومان
ماست سبزیجات دلال ۷۵۰ گرمی کاله
۱۵,۹۵۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۵۵ تومان