ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی کاله
۳۷,۲۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۴۸۰ تومان
ماست سون ۱۵۰۰ گرمی کاله
۳۲,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۲۵۰ تومان
ماست ایسلندی ۹۰۰ گرمی کاله
۲۸,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۵,۲۰۰ تومان
ماست بادمجان ۷۵۰ گرمی کاله
۱۸,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۶,۳۸۰ تومان
ماست چکیده موسیر ۲۵۰ گرمی کاله
۹,۰۰۰ تومان%۱۰
۸,۱۰۰ تومان
ماست لاکتیویا کم چرب ۹۰۰ گرمی کاله
۱۹,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۷,۵۵۰ تومان
ماست سون کم چرب ۱.۵ کیلوگرمی کاله
۳۲,۶۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۳۴۰ تومان