سفارشی
یخچال فریزر ساید ۳۰ فوت اینستاویو مدل X۲۴۷ ال جی LG
 ۱۰ نفر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سفارشی
یخچال فریزر ساید ۳۴ فوت ۳ درب مدل GR-J۳۳۷ ال جی LG
 ۱۰ نفر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سفارشی
یخچال فریزر روی هم ۲۶ فوت مدل GR-۶۸۲ ال جی LG
 ۹ نفر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان