فروش ویژه
چای سیاه معطر ارل گری طبیعت ۴۵۰ گرم
۱۱۲,۰۰۰ تومان%۲۰
۸۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سنتی توینینگز ۴۵۰ گرمی
۱۳۴,۸۰۰ تومان%۱۰
۱۲۱,۳۲۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم دارچین مقدار ۵۰۰ گرمی
۱۲۳,۰۰۰ تومان%۴۰
۷۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان دوغزال ساده مقدار ۵۰۰ گرمی
۱۲۳,۲۰۰ تومان
۱۱۷,۰۴۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان ممتاز طبیعت مقدار ۴۵۰ گرمی
۱۱۵,۴۰۰ تومان%۲۵
۸۶,۵۵۰ تومان