فروش ویژه
چای سیاه معطر ارل گری طبیعت ۴۵۰ گرم
۱۱۲,۰۰۰ تومان%۲۰
۸۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سنتی توینینگز ۴۵۰ گرمی
۱۳۴,۸۰۰ تومان%۱۰
۱۲۱,۳۲۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم دارچین مقدار ۵۰۰ گرمی
۱۲۳,۰۰۰ تومان%۴۰
۷۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان دوغزال ساده مقدار ۵۰۰ گرمی
۱۲۳,۲۰۰ تومان
۱۱۷,۰۴۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان ممتاز طبیعت مقدار ۴۵۰ گرمی
۱۱۵,۴۰۰ تومان%۲۵
۸۶,۵۵۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه گلستان مدل ارل گری مقدار ۵۰۰ گرمی
۱۲۴,۵۰۰ تومان%۱۵
۱۰۵,۸۲۵ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل کلکته هندوستان بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۴,۹۰۰ تومان%۳۰
۸۷,۴۳۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل کله مورچه کنیا بسته ۴۰۰ گرمی
۸۶,۸۰۰ تومان%۲۰
۶۹,۴۴۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۶,۰۰۰ تومان%۳۰
۸۸,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم هل بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۳,۰۰۰ تومان%۲۰
۹۸,۴۰۰ تومان