فروش ویژه
نان سنتی کاک  چندغله 400 گرمی اورنگ
۴۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو سس ماکارونی 380 گرمی بیژن
۲۴,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
لپه ارگانیک 900 گرمی آبگینه
۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نان تافتون سبوس 450 گرمی سه نان
۱۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لپه ریز 900 گرمی گلستان
۷۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
۷۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بیژن
۳۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سس فلفل سبز تند 474 میلی لیتری گلوریا
۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کمپوت سیب 400 گرمی سحر
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نودل با عصاره مرغ 77 گرمی هاتی کارا
۱۲,۰۰۰ تومان