فروش ویژه
زعفران ۵ گرمی سوپر نگین دونا
۸۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۲,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ۳ گرمی سوپر نگین دونا
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ۱ گرمی سوپر نگین دونا
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان
پودر زنجبیل ۱ کیلویی اعلاء دونا
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
زردچوبه ۱ کیلویی اعلاء دونا
۶۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۵۴,۰۰۰ تومان
سماق قرمز ۱ کیلویی اعلاء دونا
۱۲۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان