کنسرو ماهی تون با فلفل در روغن 180 گرمی مکنزی
۳۸,۷۲۰ تومان%۱۵
۳۲,۹۱۲ تومان