فروش ویژه
آلو بخارا 300 گرمی برتر
۸۳,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
آلبالو خشک 125 گرمی برتر
۲۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
آلوچه ترش 60 گرمی مزمز
۳,۸۰۰ تومان%۱۰
۳,۴۲۰ تومان
لواشک پذیرایی 450 گرمی خشکپاک
۵۹,۷۵۰ تومان%۲۰
۴۷,۸۰۰ تومان
آلو سانتریزه مقدار 250 گرمی خشکپاک
۳۱,۰۰۰ تومان%۳۰
۲۱,۷۰۰ تومان
آلبالو ترش مقدار 90 گرمی خشکپاک
۱۱,۰۰۰ تومان%۳۰
۷,۷۰۰ تومان
آلبالو ترش 65 گرمی مانی
۷,۰۰۰ تومان%۲۰
۵,۶۰۰ تومان
آلبالو ترش 40 گرمی مانی
۴,۲۴۵ تومان%۱۵
۳,۶۰۸ تومان