آلبالو ترش ۱۸۰ گرمی خشکپاک
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۸۰۰ تومان
لواشک پذیرایی ۴۵۰ گرمی خشکپاک
۵۷,۲۰۰ تومان%۱۵
۴۸,۶۲۰ تومان
آلو سانتریزه مقدار ۲۵۰ گرمی خشکپاک
۱۸,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۶۴۰ تومان
آلو سانتریزه ترش مقدار ۲۵۰ گرمی خشکپاک
۱۸,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۶۴۰ تومان
آلبالو ترش مقدار ۹۰ گرمی خشکپاک
۱۱,۰۰۰ تومان%۱۵
۹,۳۵۰ تومان
تافی لواشک با طعم چند میوه ۲۵۰ گرمی خشکپاک
۲۹,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۶۵۰ تومان