رب گوجه فرنگی روژین ۴.۳ کیلوگرمی
۹۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۷۲,۰۰۰ تومان
رب گوجه فرنگی ۱.۵ کیلوگرمی اصالت
۳۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۸,۰۰۰ تومان
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی فامیلا
۱۹,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۵,۲۰۰ تومان