رب گوجه فرنگی روژین ۴.۳ کیلوگرمی
۱۴۲,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۲۱,۰۴۰ تومان
رب گوجه فرنگی ۱.۵ کیلوگرمی اصالت
۴۵,۸۰۰ تومان%۲۵
۳۴,۳۵۰ تومان