رب گوجه فرنگی روژین ۴.۳ کیلوگرمی
۹۴,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۹,۹۰۰ تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی ۳۵۰ گرمی خوشاب
۱۰,۸۰۰ تومان%۱۰
۹,۷۲۰ تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بیژن
۱۹,۸۰۰ تومان%۲۰
۱۵,۸۴۰ تومان
رب گوجه فرنگی شیشه ای ۶۸۰ گرمی بیژن
۱۸,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۶۴۰ تومان