حلوا شکری ساده یایلا ۸۰ گرمی
۴,۴۰۰ تومان
۴,۱۸۰ تومان
حلوا شکری ساده یایلا ۴۰۰ گرمی
۳۱,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۸,۶۲۰ تومان
حلوا ارده شکری کاکائویی یایلا ۸۰۰ گرمی
۵۸,۸۰۰ تومان%۲۰
۴۷,۰۴۰ تومان