کنجد برشته نمکی عقاب مقدار ۱۲۰ گرم
۱۸,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۳۰۰ تومان
حلوا شکری ساده عقاب مقدار ۲۵۰ گرمی
۲۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۱,۲۵۰ تومان
حلوا شکری ساده عقاب ۴۰۰ گرمی
۳۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۳۲,۸۵۰ تومان
حلوا شکری ساده عقاب ۸۸۰ گرمی
۶۸,۰۰۰ تومان%۱۵
۵۷,۸۰۰ تومان