کنجد برشته سیر و سبزیجات شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۸۵۰ تومان
کنجد برشته پیاز و جعفری شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۸۵۰ تومان
حلوا ارده نرم برادران عاصمی ۵۰۰ گرمی
۳۸,۹۰۰ تومان%۱۰
۳۵,۰۱۰ تومان