فروش ویژه
عسل زنجبیل استرالیا ۵۰۰ گرمی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل موشکی امریکن تیست ۴۰۰ گرمی
۸۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل سیاه جنگلی محصول اسپانیا وزن ۱ کیلویی
 ۴ نفر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل طبیعی استرالیا مدل American Taste وزن ۱ کیلویی
 ۱ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مربا توت فرنگی اصالت ۸۲۰ گرمی
۳۶,۸۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۱۲۰ تومان
مربا هویج اصالت ۸۲۰ گرمی
۲۱,۵۰۰ تومان%۲۵
۱۶,۱۲۵ تومان
مربای هویج ایز ۶۰۰ گرمی
۲۹,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۶,۴۶۰ تومان