فروش ویژه
ماکارونی بوگاتینی قطر ۲.۶ مک ۷۰۰ گرمی
۷,۷۵۰ تومان
۷,۳۶۲ تومان
فروش ویژه
اسپاگتی با قطر ۱.۲ مک ۷۰۰ گرمی
۷,۷۵۰ تومان
۷,۳۶۲ تومان