فروش ویژه
لازانیا جدید سریع پخت مقدار ۴۵۰ گرمی مانا
۲۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۰,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
اسپاگتی با قطر ۱.۲ مک ۷۰۰ گرمی
۸,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
ماکارونی پنه ریگاته زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم
۷,۴۵۰ تومان%۱۵
۶,۳۳۲ تومان
فروش ویژه
ماکارونی پیکولی سبزیجات زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم
۹,۷۰۰ تومان%۱۰
۸,۷۳۰ تومان
فروش ویژه
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم
۷,۳۵۰ تومان%۱۰
۶,۶۱۵ تومان
فروش ویژه
اسپاگتی با قطر ۱.۵ سبزیجات زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم
۱۰,۴۰۰ تومان%۱۰
۹,۳۶۰ تومان
فروش ویژه
اسپاگتی با قطر ۱.۵ زر ماکارون مقدار ۷۰۰ گرمی
۸,۵۰۰ تومان%۱۰
۷,۶۵۰ تومان