فروش ویژه
سس مایونز چیلی 440 گرمی بیژن
۱۸,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سس گوجه فرنگی 455 گرمی مهرام
۲۰,۶۰۰ تومان
۱۹,۵۷۰ تومان
فروش ویژه
سس فلفل قرمز تند 60 گرمی مهرام
۹,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
سس تای فلفل و سیر 320 گرمی مهرام
۲۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سس هزار جزیره 450 گرمی مهرام
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۵۰ تومان
فروش ویژه
سس مایونز کم چرب 460 گرمی مهرام
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
فروش ویژه
سس مایونز 1870 گرمی دلپذیر
۷۷,۳۰۰ تومان%۱۰
۶۹,۵۷۰ تومان
فروش ویژه
سس مایونز 900 گرمی کاله
۴۴,۸۰۰ تومان%۱۵
۳۸,۰۸۰ تومان
فروش ویژه
سس فرانسوی 450 گرمی بیژن
۱۸,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سس سزار 480 گرمی دلوسه
۲۸,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سس مایوفل 470 گرمی دلوسه
۲۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سس مایودل 470 گرمی دلوسه
۲۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سس مایوکیو 470 گرمی دلوسه
۱۹,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
سس شکلات تلخ (دارک) 500 گرمی سوربن
۴۳,۲۰۰ تومان%۱۰
۳۸,۸۸۰ تومان
فروش ویژه
سس فلفل قرمز تند 474 میلی لیتری گلوریا
۲۸,۳۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۰۵۵ تومان