فروش ویژه
چیپس ساده کوچک اورجینال پرینگلز
 ۶ نفر
۳۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چیپس با سس باربیکیو پرینگلز
 ۷ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
چیپس سرکه نمکی پرینگلز
 ۸ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
چیپس تند و اسپایسی پرینگلز
 ۸ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
چیپس با سس کچاپ پرینگلز
 ۴ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
چیپس پنیر و پیاز پرینگلز
 ۴ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
چیپس ساده اورجینال پرینگلز
 ۴ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
چیپس پاپریکا پرینگلز
 ۴ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان
چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز
 ۴ نفر
۶۹,۵۰۰ تومان