فروش ویژه
سوسیس مخصوص 60 درصد گوشت قرمز 500 گرمی شام شام
۴۹,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
پپرونی 90 درصد 250 گرمی 202
۷۴,۵۰۰ تومان%۲۰
۵۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
سوسیس آلمانی 40 درصد 1 کیلوگرمی 202
۶۶,۰۰۰ تومان%۲۰
۵۲,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
بیکن 97 درصد گوشت فرانسوی 250 گرمی 202
۷۷,۵۰۰ تومان%۲۰
۶۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سوسیس شکاری 90 درصد گوشت 1 کیلوگرمی گوشتیران
۱۹۶,۵۰۰ تومان%۱۵
۱۶۷,۰۲۵ تومان
فروش ویژه
کالباس مرغ 90% مقدار 200 گرمی شام شام
۳۰,۷۰۰ تومان%۱۵
۲۶,۰۹۵ تومان
فروش ویژه
پک تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
۱۴,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
پک تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۸,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
پک تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
۳۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی شوریده 1 کیلویی دونا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو 1 کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز 1 کیلویی
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز 1 کیلویی
۱۹۶,۲۰۰ تومان