فروش ویژه
گوشت راسته گوسفندی تازه 1 کیلوگرمی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سیرابی گوسفندی یک دست کامل
۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت کف دست گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت سردست تازه گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قلوه گاه گوسفند کشتار روز 1 کیلوگرمی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت فیله مرغ بسته بندی 1 کیلوگرمی
۱۲۴,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت ران مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی
۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
فیله گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی دونا
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پپرونی 90 درصد 250 گرمی 202
  ناموجود
فروش ویژه
ماهی شوریده 1 کیلویی دونا
  ناموجود
فروش ویژه
ماهی راشگو 1 کیلویی دونا
  ناموجود