فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۲۷۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز ۱ کیلویی
۱۲۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۵۹,۰۰۰ تومان