فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۶۸,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۱۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۵۸,۰۰۰ تومان