فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز ۱ کیلویی
۱۵۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۸۷,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۴۲,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۸۶,۶۰۰ تومان