فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز ۱ کیلویی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۹۷,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۰۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۴۱,۳۰۰ تومان