فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۵۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۸۸,۰۰۰ تومان