فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز 1 کیلویی
۱۵۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز 1 کیلویی
۱۸۷,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی
۱۴۲,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح 1 کیلوگرمی
۱۸۶,۶۰۰ تومان