فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۲۵۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۴۵,۰۰۰ تومان
ماهی تن ۱ کیلویی دونا
۱۱۹,۰۰۰ تومان