فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
ماهی تن ۱ کیلویی دونا
۱۲۵,۰۰۰ تومان