فروش ویژه
خورش قورمه سبزی مقدار 285 گرمی چیکا
۴۳,۸۰۰ تومان%۱۰
۳۹,۴۲۰ تومان
فروش ویژه
خوراک تاس کباب مقدار 285 گرمی چیکا
۴۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
خوراک مرغ مقدار 285 گرمی چیکا
۳۴,۷۰۰ تومان%۱۰
۳۱,۲۳۰ تومان
فروش ویژه
خوراک لوبیا چیتی و قارچ 285 گرمی چیکا
۲۵,۷۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۱۳۰ تومان
فروش ویژه
حلیم نیمه آماده هاتی کارا مقدار 75 گرمی
۹,۱۰۰ تومان%۲۰
۷,۲۸۰ تومان
فروش ویژه
نودل با عصاره مرغ 77 گرمی هاتی کارا
۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
نودالیت با ادویه ماسالا 75 گرمی الیت
۷,۸۰۰ تومان%۱۰
۷,۰۲۰ تومان
فروش ویژه
آش جو 180 گرمی الیت
۲۱,۴۵۰ تومان%۱۰
۱۹,۳۰۵ تومان
فروش ویژه
خورش قورمه سبزی 285 گرمی هانی
۴۳,۵۰۰ تومان%۱۰
۳۹,۱۵۰ تومان
فروش ویژه
خورش فسنجان با گوشت کوفته ای 220 گرمی هانی
۴۵,۷۰۰ تومان%۱۰
۴۱,۱۳۰ تومان
فروش ویژه
خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی
۴۲,۳۰۰ تومان%۱۰
۳۸,۰۷۰ تومان
فروش ویژه
نودالیت با طعم مرغ 75 گرمی الیت
۶,۸۰۰ تومان
برنج زعفرانی 330 گرمی هانی
۲۸,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۵,۶۵۰ تومان