فروش ویژه
نودل با عصاره گوشت 77 گرمی هاتی کارا
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نودل با عصاره مرغ 77 گرمی هاتی کارا
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آش جو 180 گرمی الیت
۲۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نودالیت با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
۱۲,۰۰۰ تومان