استیک گوشت مقدار ۲۵۰ گرمی چیکا
۶۹,۴۰۰ تومان%۱۵
۵۸,۹۹۰ تومان
خورش قورمه سبزی مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۳۰,۴۰۰ تومان
خوراک مرغ مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۲۸,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۵,۶۵۰ تومان
خوراک لوبیا چیتی و قارچ ۲۸۵ گرمی چیکا
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۶۰۰ تومان
خورشت فسنجان با مرغ ۲۸۵ گرمی چیکا
۴۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۱,۴۰۰ تومان