جوجه کباب هانی ۱۷۵ گرم
۳۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۱۶۰ تومان
حلیم بادمجان هانی ۲۴۰ گرمی
۴۰,۷۰۰ تومان%۱۰
۳۶,۶۳۰ تومان
شوید باقلا پلو مقدار ۳۵۰ گرمی هانی
۳۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۰,۶۰۰ تومان
خورشت قیمه با گوشت ۱۸۰ گرمی چیکا
۳۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۰۰۰ تومان