فروش ویژه
کمپوت آلبالو 410 گرمی سحر
۱۹,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۶,۱۵۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو سس ماکارونی 380 گرمی بیژن
۱۷,۶۰۰ تومان%۲۰
۱۴,۰۸۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو سبزیجات مخلوط 350 گرمی خوشاب
۲۱,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو عدسی 410 گرمی بهروز
۱۸,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بیژن
۲۴,۱۲۰ تومان%۱۵
۲۰,۵۰۲ تومان
فروش ویژه
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی سحر
۲۷,۴۲۰ تومان%۱۵
۲۳,۳۰۷ تومان
فروش ویژه
کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ 400 گرمی سحر
۱۷,۰۶۰ تومان%۱۵
۱۴,۵۰۱ تومان
فروش ویژه
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه 380 گرمی اصالت
۱۸,۱۳۰ تومان%۲۰
۱۴,۵۰۴ تومان
فروش ویژه
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی اصالت
۱۷,۱۵۰ تومان%۳۰
۱۲,۰۰۵ تومان
فروش ویژه
کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی لئونارد
۲۱,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ذرت شیرین 415 گرمی دلپذیر
۲۴,۲۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۷۸۰ تومان
فروش ویژه
کمپوت گیلاس 350 گرمی خوشاب
۴۰,۴۷۰ تومان%۱۵
۳۴,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
کمپوت هلو 350 گرمی خوشاب
۲۵,۴۲۰ تومان%۱۵
۲۱,۶۰۷ تومان