کنسرو خوراک بادمجان ۳۵۰ گرمی خوشاب
۱۴,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۰۵۰ تومان
کمپوت زردآلو ۳۵۰ گرمی خوشاب
۲۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
کمپوت آلبالو ۳۵۰ گرمی خوشاب
۲۱,۸۰۰ تومان%۲۰
۱۷,۴۴۰ تومان