کنسرو عدسی مقدار ۴۱۰ گرم بهروز
۱۶,۴۰۰ تومان
۱۵,۵۸۰ تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ۳۸۰ گرمی بیژن
۲۲,۹۰۰ تومان%۱۵
۱۹,۴۶۵ تومان
کنسرو نخود سبز ۳۸۰ گرمی بیژن
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
کنسرو ذرت شیرین ۳۸۰ گرمی بیژن
۲۴,۵۰۰ تومان%۱۰
۲۲,۰۵۰ تومان