سرکه قرمز ۵۰۰ گرمی بیژن
۱۴,۳۰۰ تومان%۴۰
۸,۵۸۰ تومان
سرکه سفید ۵۰۰ گرمی بیژن
۱۴,۳۰۰ تومان%۴۰
۸,۵۸۰ تومان