فروش ویژه
شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202
۱۱۲,۳۰۰ تومان%۲۰
۸۹,۸۴۰ تومان
فروش ویژه
میگو سوخاری 1 کیلوگرمی 202
۱۶۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
همبرگر 90 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
۷۱,۲۵۰ تومان%۲۰
۵۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ناگت مرغ 1 کیلوگرمی 202
۱۱۱,۰۰۰ تومان%۲۰
۸۸,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
ناگت مرغ ستاره ای مقدار 250 گرمی مارین
۳۱,۸۰۰ تومان%۲۵
۲۳,۸۵۰ تومان
فروش ویژه
کراکت مرغ و پنیر 1 کیلویی پمینا
۱۱۴,۶۷۰ تومان%۱۰
۱۰۳,۲۰۳ تومان
فروش ویژه
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
۳۷,۷۰۰ تومان%۲۰
۳۰,۱۶۰ تومان
فروش ویژه
کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
۷۷,۹۰۰ تومان
۷۴,۰۰۵ تومان
فروش ویژه
پیتزا باربیکیو چیکن 380 گرمی پمینا
۴۸,۷۰۰ تومان%۱۰
۴۳,۸۳۰ تومان
فروش ویژه
مرغ کنتاکی 450 گرمی ب.آ
۵۸,۴۰۰ تومان%۳۰
۴۰,۸۸۰ تومان
فروش ویژه
کوردن بلو 1 کیلوگرمی مارین
۱۳۸,۷۵۰ تومان%۲۰
۱۱۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۶۳,۴۰۰ تومان%۱۰
۵۷,۰۶۰ تومان
فروش ویژه
فیله مرغ سوخاری 950 گرمی شام شام
۱۶۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شنیسل پیتزایی 550 گرمی گوشتیران
۶۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۰,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
کاله برگر 100 درصد گوشت قرمز مقدار 500 گرمی پمینا
۸۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۴,۷۰۰ تومان