پیاز داغ منجمد نوبر سبز - ۱۵۰ گرم
۳۴,۵۰۰ تومان%۲۵
۲۵,۸۷۵ تومان
کرفس منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۲,۸۰۰ تومان%۲۵
۹,۶۰۰ تومان
نخود فرنگی منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۹,۴۰۰ تومان%۲۵
۱۴,۵۵۰ تومان