ناگت مرغ ستاره ای مقدار ۲۵۰ گرمی مارین
۳۲,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۵,۶۰۰ تومان
پیاز خرد شده منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۳,۴۰۰ تومان%۲۰
۱۰,۷۲۰ تومان
پیاز داغ منجمد نوبر سبز - ۱۵۰ گرم
۳۴,۵۰۰ تومان%۲۰
۲۷,۶۰۰ تومان
کرفس منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۵,۹۰۰ تومان%۲۰
۱۲,۷۲۰ تومان
سبزی آش منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۸,۷۰۰ تومان%۲۰
۱۴,۹۶۰ تومان
نخود فرنگی منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۲۹,۴۰۰ تومان%۲۰
۲۳,۵۲۰ تومان
لوبیا سبز برش خورده نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۱۸,۷۰۰ تومان%۲۰
۱۴,۹۶۰ تومان