ناگت مرغ ۲۰۲ وزن ۱ کیلوگرم
۱۱۱,۱۰۰ تومان%۱۵
۹۴,۴۳۵ تومان
ناگت مرغ ستاره ای مقدار ۲۵۰ گرمی مارین
۳۲,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۵,۶۰۰ تومان
باقلا لپه منجمد نوبر سبز مقدار ۴۰۰ گرمی
۴۲,۴۰۰ تومان%۲۰
۳۳,۹۲۰ تومان
سبزی آش منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۲۳,۴۰۰ تومان%۲۰
۱۸,۷۲۰ تومان
نخود فرنگی منجمد نوبر سبز - ۴۰۰ گرم
۳۷,۹۰۰ تومان%۲۰
۳۰,۳۲۰ تومان
کراکت سیب زمینی منجمد پمینا - ۳۹۰ گرم
۲۳,۷۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۱۴۵ تومان
کوردن بلو کلاسیک پمینا - ۴۵۰ گرم
۶۳,۴۰۰ تومان%۱۵
۵۳,۸۹۰ تومان