خیارشور سوپر ویژه ۶۳۰ گرمی بدر
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۱,۸۰۰ تومان
خیارشور درجه یک ۶۲۰ گرمی بدر
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۵۰ تومان
ترشی مخلوط در سس انبه ۶۳۰ گرمی بدر
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۱,۸۵۰ تومان
ترشی اسپانیایی ۶۵۰ گرمی بدر
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
ترشی سیر پرورده ۶۵۰ گرمی بدر
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۰۰ تومان
ترشی سیر حبه ای قهوه ای ۶۵۰ گرمی بدر
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
ترشی فلفل سبز ۵۷۰ گرمی بدر
۲۱,۴۰۰ تومان
۲۰,۳۳۰ تومان
ترشی کاپاریس ویژه ۶۴۰ گرمی بدر
۲۹,۴۰۰ تومان
۲۷,۹۳۰ تومان
ترشی مخلوط ۶۳۰ گرمی بدر
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۵,۰۱۰ تومان
ترشی سیر ۶۷۰ گرمی بیژن
۳۳,۳۰۰ تومان%۳۵
۲۱,۶۴۵ تومان
ترشی فلفل هالوپینو ۲۳۰ گرمی بیژن
۱۰,۸۰۰ تومان%۲۵
۸,۱۰۰ تومان
ترشی انگور ۶۷۰ گرمی سحر
۱۹,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۶,۱۵۰ تومان