فروش ویژه
نارنگی ژاپنی درجه یک 1 کیلوگرمی دونا
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۲,۳۲۵ تومان
فروش ویژه
نارنگی ژاپنی درجه یک 500 گرمی دونا
۱۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کاهو رسمی 1 عددی
۱۲,۶۵۰ تومان
۱۲,۰۱۸ تومان
فروش ویژه
آناناس دستچین درجه یک 1 عددی بین 1.5-1 کیلوگرم
۲۶۲,۶۴۰ تومان
۲۴۹,۵۰۸ تومان
فروش ویژه
انبه مصری دستچین 1 کیلوگرمی
۱۹۹,۵۹۰ تومان
۱۸۹,۶۱۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو درجه یک 1 کیلوگرمی دونا
۵۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو درجه یک 500 گرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی دونا
۳۱,۴۰۰ تومان
۲۹,۸۳۰ تومان
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 500 گرمی دونا
۱۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
انار دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی دونا
۳۳,۴۸۰ تومان
۳۱,۸۰۶ تومان
فروش ویژه
انار دستچین اعلاء 500 گرمی دونا
۱۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
پرتقال تامسون درجه یک 500 گرمی دونا
۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گوجه فرنگی دستچین 1 کیلوگرمی
۲۷,۶۰۰ تومان
۲۶,۲۲۰ تومان
فروش ویژه
گوجه فرنگی دستچین 500 گرمی
۱۳,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
سیب زمینی دستچین شده 1 کیلوگرمی
۱۰,۵۰۰ تومان