فروش ویژه
آناناس دستچین درجه یک ۱ عددی بین ۱.۵-۱ کیلوگرم
۲۱۸,۰۰۰ تومان%۳۰
۱۵۲,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۱۸,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۳۶,۶۰۰ تومان
۳۴,۷۷۰ تومان
فروش ویژه
انگور یاقوتی دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۴۰,۵۰۰ تومان
۳۸,۴۷۵ تومان
فروش ویژه
انگور یاقوتی دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۲۰,۲۰۰ تومان
۱۹,۱۹۰ تومان
فروش ویژه
طالبی بلوط تقریبا ۱.۵-۲ کیلوگرمی
۸۹,۰۰۰ تومان%۳۰
۶۲,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه بلوط متوسط بین ۷-۶ کیلوگرم
۶۷,۹۰۰ تومان
۶۴,۵۰۵ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی
۱۶,۴۵۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی
۳۵,۱۰۰ تومان
۳۳,۳۴۵ تومان
کاهو پیچ تازه ۱ عددی
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۵۰ تومان
بادمجان دلمه ای دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
نارنگی ژاپنی درجه یک ۱ کیلوگرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان