فروش ویژه
توت فرنگی ارگانیک رضوانی۱ کیلویی
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۵۰ تومان
فروش ویژه
توت فرنگی ارگانیک رضوانی – ۵۰۰ گرم
۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه بلوط متوسط بین ۷-۶ کیلوگرم
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی
۲۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۰۰ تومان
کیوی دستچین اعلاء ۱ کیلوگرمی دونا
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۵۰ تومان
انار دستچین اعلاء ۱ کیلوگرمی دونا
۳۴,۷۰۰ تومان
۳۲,۹۶۵ تومان
لیمو ترش سنگی درجه یک ۱ کیلوگرمی دونا
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۳۵۰ تومان
لیمو شیرین دستچین اعلاء ۱ کیلوگرمی دونا
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۰۰ تومان
نارنگی شمال دستچین ۱ کیلوگرمی دونا
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان