فروش ویژه
آناناس دستچین درجه یک 1 عددی بین 1.5-1 کیلوگرم
۲۱۸,۰۰۰ تومان%۳۰
۱۵۲,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
انبه پاکستانی دستچین (2 عدد) 400-300 گرمی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده 500 گرمی دونا
۱۸,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده 1 کیلوگرمی دونا
۳۶,۶۰۰ تومان
۳۴,۷۷۰ تومان
فروش ویژه
انگور یاقوتی دستچین شده 1 کیلوگرمی دونا
۴۰,۵۰۰ تومان
۳۸,۴۷۵ تومان
فروش ویژه
انگور یاقوتی دستچین شده 500 گرمی دونا
۲۰,۲۰۰ تومان
۱۹,۱۹۰ تومان
فروش ویژه
طالبی بلوط تقریبا 1.5-2 کیلوگرمی
۸۹,۰۰۰ تومان%۳۰
۶۲,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه بلوط متوسط بین 7-6 کیلوگرم
۶۷,۹۰۰ تومان
۶۴,۵۰۵ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 500 گرمی
۱۶,۴۵۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
۳۵,۱۰۰ تومان
۳۳,۳۴۵ تومان
کاهو پیچ تازه 1 عددی
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۵۰ تومان
بادمجان دلمه ای دستچین 1 کیلوگرمی
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
نارنگی ژاپنی درجه یک 1 کیلوگرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان