فروش ویژه
ازگیل زرد خوشه ای دستچین ۵۰۰ گرمی دونا
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
ازگیل زرد خوشه ای دستچین ۱ کیلوگرمی دونا
۱۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۹۳,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
آناناس دستچین درجه یک ۱ عددی بین ۱.۵-۱ کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
انبه آفریقایی دستچین ۴۰۰-۳۰۰ گرمی
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۱۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
توت فرنگی ارگانیک رضوانی ۱ کیلویی
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
توت فرنگی ارگانیک رضوانی ۵۰۰ گرمی
۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
انگور یاقوتی دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی دونا
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
ملون ارگانیک رضوانی بین ۳-۱ کیلوگرم
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۵۰ تومان
فروش ویژه
طالبی بلوط ۱ کیلوگرمی
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه بلوط متوسط بین ۷-۶ کیلوگرم
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی
۱۵,۲۰۰ تومان