فروش ویژه
نارنگی تاکستانی تازه 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
نارنگی تاکستانی تازه 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
آلبالو تازه دستچین 1 کیلوگرمی
۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلبالو تازه دستچین 500 گرمی
۲۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آناناس بلوط درجه یک 1 عددی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی دونا
۳۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 500 گرمی دونا
۱۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 500 گرمی دونا
۵۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی دونا
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
توت فرنگی درجه یک 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
ملون درجه یک بین 2-1.5 کیلوگرم
۳۶,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه متوسط 7-5 کیلوگرم
۹۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 500 گرمی
۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
۴۰,۰۰۰ تومان