فروش ویژه
کاهو رسمی 1 عددی
۱۲,۶۵۰ تومان
۱۲,۰۱۸ تومان
فروش ویژه
گوجه فرنگی دستچین 1 کیلوگرمی
۲۷,۶۰۰ تومان
۲۶,۲۲۰ تومان
فروش ویژه
گوجه فرنگی دستچین 500 گرمی
۱۳,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
سیب زمینی دستچین شده 1 کیلوگرمی
۱۰,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
سیب زمینی دستچین شده 500 گرمی
۵,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
پیاز زرد ارگانیک 1 کیلوگرمی
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
پیاز زرد ارگانیک 500 گرمی
۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کدو سبز دستچین 1 کیلوگرمی
۱۵,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کدو سبز دستچین 500 گرمی
۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
هویج تازه 1 کیلویی
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
هویج تازه 500 گرمی
۶,۰۰۰ تومان
بلال تازه شیر 1 کیلوگرمی
۱۹,۵۸۰ تومان
۱۸,۶۰۱ تومان
چغندر قرمز تازه درجه یک 1 کیلوگرمی
۱۰,۷۰۰ تومان
۱۰,۱۶۵ تومان
شلغم تازه 1 کیلوگرمی
۱۰,۶۴۰ تومان
۱۰,۱۰۸ تومان
شلغم تازه 500 گرمی
۵,۲۰۰ تومان